Veronika Pospíšilová

Herečka a v současné době šéf provozu Divadla Pražské konzervatoře Na Rejdišti

Absolvovala DAMU  ve studijním oboru herectví – činoherní divadlo v roce 1994.

Angažmá :  Činoherní studio v Ústí nad Labem 1993 – 1996

                  Divadlo Labyrint na Smíchově       1996 – 1998              

                  Divadelní spolek CD 94                 1998 - 2001      

organizačně umělecká činnost:

Umělecký šéf  Dětského divadelního studia (DDS) Prahy 5 pod  Nadací Umění pro zdraví 

a  divadelního souboru KLAP (Divadlo v Rytířské, Švandovo divadlo)

Dramaturgie, dramatizace, režie textů  a div. představení  pro  DDS a  KLAP.

Příprava rozpočtů na každou divadelní sezónu DDS ( 16 let ) a divadelního souboru KLAP ( 2 roky ) - každoroční kompletní příprava a podávání grantů, včetně analýz.

Pravidelná komunikace s potenciálními a současnými partnery nebo sponzory, kteří se podílí na realizaci projektů DDS a divadelního souboru KLAP

Se svým tvůrčím týmem připravuji grafické návrhy tiskovin, letáků, programů či jiných propagačních materiálů.

Při promo aktivitách spolupracuji s několika rozhlasovými stanicemi ze státního i soukromého sektoru.

Vzhledem k omezeným rozpočtům, hledám ty nejúspornější, ale nejefektivnější cesty k propagaci.

www.ddsp5.cz

pedagogická a odborná činnost:

Vedoucí provozu Divadla Na Rejdišti

Pedagog hlasové a mluvní výchovy na DAMU.(2002-2007)

Pedagog herectví na muzikálovém oddělení Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka (2008)

Odborný hlasový poradce Divadla Kalich při muzikálech Robin Hood, Osmý světadíl, Pomáda

Odborná asistentka hlasové a mluvní výchovy (div. předst. :  Království - Disk, Dorotka - Švandovo divadlo, Tranzit - Divadlo na Vinohradech atd.)

Pravidelná spolupráce v „Ateliéru“ Švandova divadla na Smíchově, jako lektor hlasové a mluvní výchovy.

Spolupráce s nahrávacím studiem Clown-Town ( režie, hlasový poradce )

Spolupráce se sítí Hitrádio a Fajn rádio na projektu vzdělávání moderátorů v oboru hlasové a mluvní výchovy.

divadelní představení a film:

Divadlo Palace - E.Labiche: Nejšťastnější ze tří (v roli Berty nebo Lisbety)

Výchova dívek v Čechách

hudba a zpěv :

Kapela „Utlučtumůru“ (1993-97).

Hostující zpěvačka vokální skupiny C&K Vocal v hudebně divadelních představeních Veslo a růže, Sonety, DADA opera.

CD a hudební program skupiny C&K Vocal –„ Démoni a divoucí divy“.

Hudební projekty pro televizi, film a divadla. ( spolupráce s M. Jelínkem, V. Franzem, J.Cerhou , M.Bobekem a P.Butkem)